SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH LEDNICKO-VALTICKÝM AREÁLEM

Podmínky účasti na závodu:

Závodníci jsou povinni dodržovat všechny pokyny organizátorů týkajících se organizace závodu a bezpečnosti po celou dobu celého závodu.

Účastí v závodu závodník potvrzuje, že si není vědom/a žádné nemoci, utrpěného úrazu, které by mohly ohrozit jeho zdraví a život při absolvování běhu, ani jiného omezení (např. těhotenství apod.) a po celou dobu během celého běhu se vyhne konzumaci alkoholu a jiných omamných látek.

Účastí v závodu závodník potvrzuje, že si je vědom/a skutečnosti, že absolvování závodu je spojené s určitým rizikem a nebezpečím zranění, přičemž hodlá svobodně a s plným vědomím toto nebezpečí a riziko postoupit. Pro případ zranění nebo poranění na sportovní akci dává souhlas s první pomocí a lékařským ošetřením.

Organizátor závodu si vyhrazuje právo odložit, zrušit nebo změnit akci pro nepřízeň počasí nebo i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo které mohou ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků.

Informace o zpracování osobních údajů

Organizátor závodu společnost Jihomoravská sportovní, z.s., se sídlem na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav, IČO: 27044921, je jako správce oprávněna v souvislosti s  účastí na závodu zpracovávat osobní údaje závodníků uvedené v přihlášce k závodu – jméno, příjmení a datum narození, a to za účelem plnění oprávněného zájmu správce – zejména registrace, evidence a vyhodnocení závodu a pro marketingové a zpravodajské účely týkající se akce.

Dovolujeme si Vás upozornit, že z průběhu akce budou pořizovány fotografické a audiovizuální záznamy a to za účelem plnění oprávněného zájmu správce – pro zpravodajské a reportážní účely týkající se akce, včetně jejich případného zveřejnění, zejména na www.svatovaclavskybeh.cz a www.fb.com/svatovaclavskybeh, bez jakékoli náhrady nebo finančního plnění účastníků akce. Osoba, která bude pořizovat fotografie či záznam, bude označena a můžete jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachyceni. Účastí v závodu berete na vědomí, že jste byli na tuto skutečnost upozorněni.

Více informací na www.borsclub.cz.

 

Jihomoravská sportovní, z.s., Na Valtické 650/85, 691 41 Břeclav

IČO: 27044921

www.borsclub.cz